Doneer voor het Kinder adoptieplan

Als u een kind van Siloam ‘adopteert’  draagt u bij aan betere levensomstandigheden en toekomstkansen van een kind dat bij ons verzorgt wordt. Lees meer.

Zo werkt het kinder adoptieplan

Siloam zorgt o.a. voor;

Bescherming,  het leren van normen en waarden in een Christelijke omgeving, gezonde voedinggoede gezondheidszorg en goed onderwijs.

Kortom: een betere toekomst voor het kind. Het kind dat u ‘adopteert’ zal u 2x per jaar contacten door middel van een brief, foto’s etc. Ook u hebt de mogelijkheid om met het kind contact te hebben door middel van het schrijven van brieven.

U kunt een kind sponsoren voor 30 euro per maand. De kosten voor de verzorging van een kind liggen per maand veel hoger, daarom kan het zijn dat er meerdere sponsoren voor een kind zijn. Uw sponsoring is fiscaal aftrekbaar.

Ik geef graag aan dit project: