Bestuursleden

Frank van de Water

Voorzitter
(frank(at)vriendenvansiloam.nl)

Secretaris
vacant

Peter Wijngaarden

penningmeester
(peter(at)vriendenvansiloam.nl)

Het bestuur ontvangt geen bezoldiging voor haar werkzaamheden voor de stichting Vrienden van Siloam. De bestuursleden van de stichting vervullen geen nevenfuncties die in conflict staan met de uitoefening van hun bestuurstaken.