Stichting Vrienden van Siloam

Curaçao…..een land binnen het Koninkrijk der Nederlanden gelegen in de Caraïbische zee.

Een tropisch eiland met mooie stranden en een heerlijke plek om vakantie te vieren. Genietend van het markante beeld van de gekleurde huizen in Willemstad ,het Christoffelpark. En de welbekende flamingo’s bij St Willibrordus.

Curaçao…bij het horen van deze naam denk je niet zo snel aan armoede maar helaas is dit wel een realiteit.

Veel gezinnen leven in schrijnende omstandigheden. Meestal verborgen achter gesloten deuren, vanwege schaamte ten opzichte van hen die het wel goed hebben. Veel verborgen leed waar in veel gevallen kinderen de dupe van zijn.

Curaçao kent al jaren een hoge werkeloosheid waardoor een groot aantal mensen onder het bestaansminimum leeft. De afgelopen jaren hebben corona en de nodige lockdowns daar zeker geen verbetering in gebracht.

Wie zijn wij?

Stichting Vrienden van Siloam bestaat uit een aantal mensen die het werk van stichting Siloam Curaçao een warm hart toedraagt. We promoten en ondersteunen deze stichting door middel van fondswerving vanuit Nederland. Met het geld wordt één op één hulp verstrekt aan kansarme kinderen en mensen en gezinnen die leven in armoede.

Missie

Op een mooi terrein in de buurt van Soto werken Robert en Durkje de Vries. Zij dragen samen met hun team zorg voor al het werk van de stichting Siloam – website Siloam Curacao

Het doel van stichting Siloam Curaçao en van stichting Vrienden van Siloam vindt zijn oorsprong in een gezamenlijke missie, namelijk dat ieder mens recht heeft op een menswaardig bestaan.

Visie

We zijn ervan overtuigd dat woord en daad hand in hand gaan. Daarom wordt de liefde en genade van God niet alleen uitgedragen met de mond maar ook met handen en voeten. Dit gebeurt op verschillende manieren. Siloam Curacao biedt in een kleinschalige woonvorm kinderen een gezinsvervangend thuis. Soms zijn deze kinderen terminaal of chronisch ziek maar ook verblijven er kinderen die om diverse redenen niet thuis kunnen wonen.

Naast de zorg voor lichamelijk welzijn voeden Robert en Durkje de, aan hen toevertrouwde, kinderen op met Bijbelse normen en waarden, waarbij liefde, bescherming en geborgenheid centraal staan. Hiermee hopen zij een gezonde basis te leggen die hen, in de breedste zin van het woord en waar mogelijk, kan helpen op de weg
naar volwassenheid.

Daarnaast verlenen ze hulp aan gezinnen die in armoede leven. Met grote toewijding, eenvoud en dienstbaarheid voorzien ze hen van zorg in de vorm van voedsel, liefde en aandacht. Zo dragen zij bij aan een menswaardiger bestaan voor deze groep mensen.

Stichting Vrienden van Siloam ondersteunt dit belangrijke werk vanuit Nederland. Hier leggen we de basis voor relaties die het werk financieel willen ondersteunen, waaronder bedrijven, kerken en ook particuliere giftgevers.

Wij werken vanuit de stichting op vrijwillige basis en zonder winstoogmerk.

About Siloam