Welkom op de website van de stichting Vrienden van Siloam.

Onze missie

Als bestuur geloven wij dat ieder mens recht heeft op een menswaardig bestaan. Dit bestaan vindt zijn oorsprong in de kern van onze christelijke overtuiging; namelijk dat de liefde van God voor de mens zichtbaar is geworden in het volbrachte werk van Jezus Christus. Wij geloven dat hiermee voor ieder mens de brug is geslagen om weer volledig tot zijn bestemming te kunnen komen; namelijk een leven vanuit relatie met God en zijn naaste. Een mens te zijn die geliefd is en gezien wordt!

Onze doelstelling

Het doel van de stichting vindt zijn oorsprong in onze missie, namelijk dat ieder mens recht heeft op een menswaardig bestaan. Bij het bereiken van ons doel maken we gebruik van Bijbelse principes die ons richting geven. We laten ons daarbij inspireren door de woorden van Jezus Christus zelf, zoals Hij in Mattheus 22: 37 en 39b meegeeft aan Zijn volgelingen:

 “Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand”. En “Heb uw naaste lief als uzelf” (NBV).

De stichting stelt zich ten doel de evangelieverkondiging en de hulpverlening op Curaçao te bevorderen. Hulpverlening wordt beschouwd als een integraal onderdeel van de verkondiging. Om deze doelstelling te kunnen effectueren, heeft de stichting zich verbonden met de zusterstichting op Curaçao,  te weten stichting Klein Jeruzalem, welke is opgericht volgens Curaçaos recht. Wilt u meer weten over het werk van stichting Klein Jeruzalem op Curaçao, dan verwijzen we u graag naar de site van deze stichting: www.siloamvillage.org.

Onze visie

Onze visie is om de allerarmsten op Curaçao een betere toekomst te geven. Om dit te bereiken werken we nauw samen met Stichting Klein Jeruzalem