Bestuursleden

Frank van de Water – voorzitter (frank(at)vriendenvansiloam.nl)

Sonnia Ramdhani – secretaris (sonnia(at)vriendenvansiloam.nl)

Peter Wijngaarden – penningmeester (peter(at)vriendenvansiloam.nl)

Het bestuur ontvangt geen bezoldiging voor haar werkzaamheden voor de stichting Vrienden van Siloam. De bestuursleden van de stichting vervullen geen nevenfuncties die in conflict staan met de uitoefening van hun bestuurstaken.