Bestuursleden

Frank van de Water – voorzitter (frank(at)vriendenvansiloam.nl)

Peter Wijngaarden – penningmeester (peter(at)vriendenvansiloam.nl)

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.